Rada Osiedla

Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego

ul. Perla 2, 94-247 Łódź, tel. 601-203-896, 512-651-625

Wykaz ulic i numerów adresowych - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego >>>

Statut osiedla:
Uchwała Nr XCII/1665/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego zmieniona Uchwałą Nr XLVIII/954/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12.09.2012 r.>>>

Skład rady osiedla:

przewodniczący 

Tadeusz Krzemiński

z-ca przewodniczącego 

Barbara Cierpikowska

sekretarz 

Aleksandra Pawlak

skarbnik 

Helena Galicka

 

Renata Antoniewicz

 

Maciej Chocholski

 

Anna Blimel

 

Remigiusz Kaczmarek

 

Zofia Gawlikowska-Hatłas

 

Krzysztof Bednarek

 

Mirosława Błeszyńska

 

Teresa Matuszewska

 

Jadwiga Szymańska

 

Małgorzata Adamczyk

 

Krystyna Trojanowska

Skład zarządu osiedla:

przewodnicząca 

Krystyna Trojanowska

z-ca przewodniczącej 

Zofia Gawlikowska-Hatłas

 

Małgorzata Adamczyk

 

Mirosława Błeszyńska

 

Renata Antoniewicz

Posiedzenia rady osiedla:
w drugi poniedziałek miesiąca, o godz. 18.00.

Posiedzenia zarządu osiedla:
w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, o godz. 18.00.